TRAIN DE NUIT

Un film de Diao Yi'nan

Cast : Qi Dao, Lui Dan, Xu Wei, Wu Yuxi

2007 / drame / titre original : NIGHT TRAIN / 91’ / Couleur / statut : film fini / long-métrage / Collections Internationales

Galerie photos